Krościenko nad Dunajcem > Wyroznione > Wystawa i podsumowanie projektu pn. „Kultura Ludowa Pienin i Gorców – ocalić od zapomnienia”.

Wystawa i podsumowanie projektu pn. „Kultura Ludowa Pienin i Gorców – ocalić od zapomnienia”.

W dniu 29 października 2019r. z inicjatywy Stowarzyszenia LGD „Gorce-Pieniny” w siedzibie Pienińskiego Parku Narodowego odbyła się wystawa prac twórców ludowych i artystów połączona z promocją albumu o ich twórczości. Przybyli na uroczystość goście, przede wszystkim twórcy ludowi z dumą zaprezentowali  się w strojach regionalnych. Na wystawie można było podziwiać m.in. rzeźby pana Stanisława Jabłońskiego z Kluszkowiec, Stanisława Kacwina z Krościenka n/D czy Tadeusza Ligasa z Tylmanowej. Niezmiennie zachwyciły też obrazy na szkle malowane Pani Anny Madei oraz Joanny Dziubińskiej ze Szczawnicy. Goście zainteresowali się także ciekawym zestawieniem portek ochotnickich wykonanych przez Tomasza Hubiaka i portkami pienińskimi Jana Kubika. Goście z zaciekawieniem oglądali także prace wykonane przez młodzież podczas warsztatów czyli rzeźby zbójników, ceramiczne ozdoby i kwiatki wykonane haftem krzyżykowym.

Spotkanie sprawnie i z entuzjazmem poprowadziła Krystyna Kubik – Wiceprezes Stowarzyszenia LGD „Gorce-Pieniny”, która wielokrotnie podkreśliła jak ważni w życiu społeczno-kulturowym całego regionu są twórcy ludowi. Istotnym punktem wydarzenia było uroczyste przekazanie twórcom nowo wydanej publikacji, która zawiera krótki życiorys i opis ich twórczości. Uroczystość uświetnili swym występem Andrzej Dziedzina – Wiwer, Stanisław Jabłoński oraz kapela Jaśka Kubika. Podczas wydarzenia głos zabrał również Jan Hamerski – senator RP, który docenił bogaty dorobek twórców regionu i wyraził nadzieję na kontynuację tego typu inicjatyw.

Wystawa została zorganizowana w ramach projektu pn. „Kultura ludowa Pienin i Gorców – ocalić od zapomnienia” który zakładał przeprowadzenie warsztatów na obszarze LGD „Gorce-Pieniny” czyli w gminach: Czorsztyn, Krościenko n/D, Ochotnica Dolna oraz w Szczawnicy, wydanie albumu o twórcach ludowych oraz organizację wystawy prac twórczości ludowej oraz prac młodych uczestników projektu.

Projekt został dofinansowany z Narodowego Centrum Kultury  w ramach programu „EtnoPolska 2019” i miał na celu zachowanie i kontynuację zanikających form kultury ludowej na obszarze Pienin i Gorców poprzez edukację regionalną młodzieży. Było to już kolejne przedsięwzięcie Stowarzyszenia dot. wzmacniania tożsamości kulturowej, po realizowanych z sukcesem w ubiegłych latach projektach pn.: „Sercem tkane”, „Ręko-czyny w Pieninach”, „Twórcy ludowi pogranicza polsko-słowackiego”. Wobec postępujących zmian cywilizacyjnych, edukacja młodzieży w sferze utrwalenia wartościowych dla dziedzictwa kulturowego form kultury ludowej jest niezwykle istotna. Dlatego warsztaty zostały przeprowadzone przez szesnastu artystów i twórców  pienińsko-gorczańskich w każdej z 4 gmin obszaru działania LGd „Gorce-Pieniny” i  wzięło w nich udział ok 100 osób.

Wydanie publikacji przedstawiającej krótki życiorys i opis dorobku twórców ludowych, a także fotorelacja z warsztatów z młodzieżą, jest zaś trwałą formą uchwycenia zjawisk kultury ludowej i możliwością przekazania jej następnym pokoleniom.

 

Na wystawie  publicznie po raz pierwszy była zaprezentowana makieta Zamku Pienińskiego -Kingi.
Makietę wykonał ręcznie według projektu własnego Zbigniew Urbański.

 

Baner