Krościenko nad Dunajcem > Informacje samorządowe > Informacja o terminach posiedzeń Komisji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

Informacja o terminach posiedzeń Komisji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

 

Posiedzenie Komisji Rolnej oraz Promocji, Agroturystyki i Ochrony Środowiska  odbędzie się w dniu 4 listopada 2019 roku o godzinie 1400 w  Urzędzie Gminy w Krościenku n.D.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr 10/2019 z posiedzenia Komisji.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XI Sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji

CHROBAK JAN

Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego odbędzie się w  dniu 5 listopada 2019 roku o godzinie 1200 w  Urzędzie Gminy w Krościenku n.D.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr 12/2019 z posiedzenia Komisji.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XI Sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

                                                                                                                                                                            Zastępca Przewodniczącego  Komisji                                                                                          WĄSOWICZ MARIA                                                                    

Posiedzenie Komisji Oświaty,  Kultury  i  Zdrowia  odbędzie się w dniu 5 listopada 2019 roku o godzinie 1400 w  Urzędzie Gminy w Krościenku n.D.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr 13/2019 z posiedzenia Komisji.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XI Sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji

ŚNIEGOŃ BARBARA

Posiedzenie Komisji Budżetowej odbędzie się w  dniu 6 listopada 2019 roku o godzinie 1400 w  Urzędzie Gminy w Krościenku n.D.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr 10/2019 z posiedzenia Komisji.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XI sesji Rady gminy Krościenko n.D.
 4. Analiza kosztów poniesionych na zimowe utrzymanie dróg, placów i chodników w sezonie zimowym 2018-2019.
 5. Analiza podejmowanych działań w zakresie wnioskowania i pozyskiwania środków zewnętrznych (plan Morawieckiego, Fundusze Unijne, itp.).
 6. Informacja na temat zadłużenia gminy, zdolności kredytowej.
 7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

                                                                                              Przewodniczący Komisji

                                                                                              KUNDZIARZ MARIAN

Baner