Wykaz nieruchomości

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08.10.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Krościenko nad Dunajcem Rynek 35, na tablicy ogłoszeń wywieszony został WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do oddania w użyczenie tj. cz. dz.10856, cz. dz.4146/2 i cz. dz.274/23 położonych w Krościenku n.D, cz. dz. 543/4 położonej w Krośnicy, cz. dz.566/1, cz.dz.737/5 położonych w Grywałdzie.

Wykaz nieruchomości

 

Baner