Krościenko nad Dunajcem > Wiadomości > Rewitalizacja XIX wiecznego ratusza

Rewitalizacja XIX wiecznego ratusza

 

Gmina Krościenko nad Dunajcem, realizuje zadanie pod nazwą: Przebudowa i rozbudowa zabytkowego ratusza w ramach projektu „Rewitalizacja XIX wiecznego ratusza wraz z odtworzeniem historycznych funkcji rynku w Krościenku nad Dunajcem”.

Projekt zadania obejmuje przebudowę budynku Urzędu Gminy Krościenko nad Dunajcem   w zakresie:

  • przebudowa dachu,
  • dostosowanie budynku zgodnie z przepisami ochrony przeciwpożarowej,
  • zmian dotyczących rozwiązań technicznych.

Planowana jest całkowita wymiana instalacji, łącznie z zaprojektowaniem nowych źródeł ciepła i ciepłej wody, podniesienie standardu funkcjonalnego i materiałowego. Pozostawia się konstrukcję pionową i poziomą obiektu oraz kształt dachu.

Zakres przebudowy Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Krościenku nad Dunajcem obejmuje:

  • budowę wielofunkcyjnej sali widowiskowej dla 104 miejsc siedzących,
  • przeprojektowanie zespołu sanitarnego dostosowanego do potrzeb sali widowiskowej.

Część centralna budynku spełnia rolę strefy wejściowej do obydwu obiektów. Stanowi ona zespół komunikacyjny wyposażony w nową klatkę schodową oraz windę. Celem przebudowy jest podniesienie standardu funkcjonalnego i materiałowego wraz z całkowitą wymianą instalacji.

Zadanie pod nazwą „Rewitalizacja XIX wiecznego ratusza wraz z odtworzeniem historycznych funkcji rynku w Krościenku nad Dunajcem” obejmuje również modernizację płyty rynku. W zakres prac budowlanych wchodzą:

  • przebudowa kanalizacji deszczowej,
  • przebudowa jezdni,
  • montaż oświetlenia,
  • montaż ławek,
  • nasadzenie krzewów oraz zagospodarowanie trawników.

Projekt pod tytułem „Rewitalizacja XIX wiecznego ratusza wraz z odtworzeniem historycznych funkcji rynku w Krościenku nad Dunajcem” dofinansowany jest przez Unię Europejską – Oś 11 „Rewitalizacja przestrzeni regionalnej”, działanie 11.2 „Odnowa obszarów wiejskich” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Wartość projektu ogółem: 8 469 997,54 zł.

Gmina Krościenko nad Dunajcem pozyskała dofinansowanie w wysokości 4 152 317,72 zł.

Planowany termin realizacji zadania – listopad 2019 – grudzień 2020 r.

Baner