Krościenko nad Dunajcem > Informacje samorządowe > Informacja o możliwości ubiegania się o przyznanie stypendium sportowego

Informacja o możliwości ubiegania się o przyznanie stypendium sportowego

Krościenko n.D. 2019-09-19

 

 

Informacja o możliwości ubiegania się o przyznanie stypendium sportowego z budżetu Gminy Krościenko nad Dunajcem w roku 2020.

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem informuje o możliwości ubiegania się o przyznanie stypendium sportowego według zasad określonych w Uchwale Nr XXX/250/2013 Rady Gminy Krościenko n.D. z dnia 26 września 2013 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokości stypendiów sportowych oraz nagród sportowych i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.

Wnioski o przyznanie stypendium sportowego należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Krościenko n.D., Rynek 35, w terminie do dnia 31 października 2019 roku do godziny 1200.

Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Krościenko n.D.  www.kroscienko-nad-dunajcem.pl w zakładce „sport” oraz w siedzibie Urzędu Gminy pok. nr 13.

Wnioski złożone na niewłaściwych formularzach bądź złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Baner