Krościenko nad Dunajcem > Informacje samorządowe > Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem
odbędzie się w dniu 17 września 2019 r.
o godzinie 1200 w Urzędzie Gminy w Krościenku n.D., Rynek 35 (sala konferencyjna II piętro).

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
  2. Spotkanie w sprawie zagrożeń spowodowanych wprowadzeniem edukacji seksualnej do szkół zgodnie ze standardami WHO.
  3. Ocena realizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w placówkach oświaty na terenie Gminy.

 

Przewodnicząca Komisji

ŚNIEGOŃ BARBARA

 

 

 

 

Baner