Krościenko nad Dunajcem > Informacje samorządowe > Dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych dla Gminy Krościenko nad Dunajcem

Dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych dla Gminy Krościenko nad Dunajcem

Gmina Krościenko nad Dunajcem otrzymała dotację, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w 2019 r. na „przebudowę drogi gminnej kl. L nr K 362407 ul. Pienińska w Grywałdzie w obrębie pasa drogowego w km 0+011,50 do 0+820,00”. W ramach zadania zostanie wykonany chodnik, jezdnia z poboczami i odwodnieniem oraz zmiana organizacji ruchu. Przebudowa będzie wykonana jeszcze w tym roku.

Planowany koszt inwestycji  1 380 572,98. Dofinansowanie wynosi 50 % tj. 690 286,00. Obecnie trwa procedura przetargowa

 

Baner