Krościenko nad Dunajcem > Wiadomości > Modernizacja drogi dojazdowej na Bereśnik

Modernizacja drogi dojazdowej na Bereśnik

W dniu 7 sierpnia 2019 r. został dokonany końcowy odbiór modernizacji drogi dojazdowej do pól pn. „Droga na Bereśnik dz. 1096/3 w miejscowości Krościenko nad Dunajcem o długości 200 mb”

Zakres robót obejmował: wykonanie podbudowy drogi na długości 200 m, położenie nawierzchni z płyt wielootworowych na dł. 200 m, szer. 2,7 m. oraz grubości 12 cm, wraz z wykonaniem odwodnienia i umocnienieniem skarp.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 97 513,45 zł. brutto.

Gmina Krościenko nad Dunajcem przeznaczyła na realizację w/w zadania 50% środków finansowych. Pozostałe środki zostały pozyskane z Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Wykonawcą robót była firma: Maria Brzegowska Sklep Wielobranżowy w Krościenku nad Dunajcem.

Baner