Krościenko nad Dunajcem > Wiadomości > Tytuł Najpiękniejszej Małopolskiej Wsi-trafił do Krościenka

Tytuł Najpiękniejszej Małopolskiej Wsi-trafił do Krościenka

Sołectwo Krościenko-Centrum  otrzymało tytuł Najpiękniejszej Małopolskiej Wsi 2019. Nagrodą jest przyznane 50 tys. zł przez Zarząd województwa małopolskiego.

Sołectwo w kwietniu br. przystąpiło do konkursu Małopolska Wieś 2019. Głównym celem konkursu było zachęcenie lokalnych społeczności do aktywnego działania na rzecz podniesienia atrakcyjności małopolskiej wsi, aktywności i poprawy jakości życia mieszkańców.

Gmina przygotowała wniosek uwzględniając miedzy innymi działania związane z: ochroną dziedzictwa kulturowego, poprawiające stan kubaturowych obiektów publicznych i ich otoczenia, funkcjonowaniem małej architektury i urządzeń publicznych, wpływające na poprawę stanu i utrzymanie otwartych terenów publicznych służących lokalnej społeczności

Zarząd województwa małopolskiego oceniając kandydatury brał pod uwagę między innymi inicjatywy lokalne zrealizowane w ciągu ostatnich pięciu lat na terenie sołectwa Krościenko- Centrum. My tez uważamy ze Krościenko nad Dunajcem to najpiękniejszy malowniczy zakątek ziemi pienińskiej, który w pełni zasługuje na miano „Najpiękniejszej małopolskiej wsi”

 

K.Kubik

Baner