Krościenko nad Dunajcem > Wiadomości > Dzień Dziecka z profilaktyką

Dzień Dziecka z profilaktyką

Kolejnym  z działań zrealizowanych przez Gminny Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Krościenko n.D, w ramach Gminnej Kampanii Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom w Rodzinie pt. „Przemocy w Rodzinie i Uzależnieniom mówię nie!”, prowadzonej
przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Krościenko n.D oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krościenku n.D, były obchody  w dniu 3 czerwca 2019r. na boisku sportowym SKS Sokolica  w Krościenku n.D, Dnia Dziecka. W imprezie wzięli udział uczniowie klas 0 – III ze szkół podstawowych z terenu  Gminy Krościenko nad Dunajcem.

Dla dzieci zaplanowano na ten dzień wiele atrakcji na świeżym powietrzu.  Mogły one sprawdzić swoje umiejętności w grach, zabawach i konkursach sportowych. Członkowie Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przygotowali dla nich ścianę wspinaczkową, która, jak zwykle, miała ogromne powodzenie. Dużym zainteresowaniem uczestników imprezy cieszyło się stanowisko policji, reprezentowane przez przedstawiciela Komisariatu Policji w Krościenku n.D oraz funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu. Dzieci miały możliwość zdjęcia odcisków linii papilarnych i zabrania ich sobie na pamiątkę, przymierzenia policyjnych strojów, posiedzenia w  radiowozie, w którym co jakiś czas uruchamiano policyjną syrenę oraz na policyjnym quadzie. Funkcjonariusze zapoznawali je z zasadami bezpieczeństwa, rozdawali malowanki, odblaski. Zainteresowani wypełniali krzyżówki
z hasłami związanymi z bezpieczeństwem w ruchu drogowym.  Przeprowadzono konkurs rysunkowy  pt. „Ja i moja rodzina”. Uczestnicy konkursu swoje rysunki wykonywali kolorową kredą na asfalcie. Dosłownie „ ręce pełne roboty” miały uczennice Szkoły Podstawowej nr 2 w Krościenku n.D, które pod opieką Pani Joanny Pyrdoł, malowały buzie dzieciaków kolorowymi farbkami oraz zaplatały dziewczynkom warkoczyki. Zgodnie z założeniami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dzieci zostały zapoznane z treściami nawiązującymi do profilaktyki uzależnień  i przeciwdziałania przemocy. Dorośli, korzystając z materiałów i ulotek przygotowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Krościenko n.D oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku n.D, mięli możliwość poszerzenia swojej wiedzy na temat przemocy w rodzinie i uzależnień.

Oprawę muzyczną oraz wesołą atmosferę podczas imprezy zapewnił DJ – wodzirej, Pan Zdzisław Salis, który bezinteresownie wsparł swoją obecnością imprezę. Organizował on również różne konkursy i zabawy. Dzięki pozyskanym sponsorom (m. in. Rozlewnia Wody Mineralnej „Kinga Pienińska”, Cukiernia „Piotrowscy” w Krościenku n.D), dzieciom w trakcie zabawy zapewniono napoje i słodycze. Zwycięzcy konkursów otrzymali drobne upominki, które wręczył im Wójt Gminy Krościenko n.D, Pan Jan Dyda. Obsługę organizacyjną zapewnili pracownicy socjalni oraz asystent rodziny z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku n.D. O nagłośnienie zadbało Gminne Centrum Kultury i Promocji.

Pogoda dopisała. Imprezę można zaliczyć do udanych, o czym świadczyły uśmiechy na twarzach dzieci oraz  entuzjazm, z jakim oddawały się zabawie i różnego rodzaju aktywnościom.

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim, którzy  wsparli organizację imprezy.

 

 

Baner