Krościenko nad Dunajcem > Informacje samorządowe > Konsultacje społeczne – aktualizacją Lokalnej Strategi Rozwoju (LSR)

Konsultacje społeczne – aktualizacją Lokalnej Strategi Rozwoju (LSR)

W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w naszej Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, poddajemy propozycję aktualizacji dokumentu pod konsultacje społeczne

Aktualizacje Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia (LSR) dotyczą:

  • Rozdziału III Diagnoza
  • Tabeli 8 Matryca celów i przedsięwzięć
  • Tabela 9 Działania możliwe do realizacji w ramach przedsięwzięć
  • Tabela 14 Terminy naborów wniosków na poszczególne przedsięwzięcia
  • Rozdziału VIII – Budżet LSR;
  • Załącznika nr 3. Plan działania;
  • Załącznika nr 4. Budżet LSR i Plan Finansowy;

W poniższym linku można zapoznać się z proponowanymi zmianami – http://www.leadergorce-pieniny.pl/konsultacje-proponowanych-zmian-lsr.html

Jednocześnie prosimy, aby wszelkie uwagi nadsyłali Państwo mailem na adres: biuro@leadergorce-pieniny.pl lub składali osobiście w biurze Stowarzyszenia do dnia 28.05.2019 r. do godz. 09.00. Następnie proponowane zmiany LSR zostaną przekazane na Zarząd, który ostatecznie dokona ich zatwierdzenia bądź odrzucenia.

 

 

Jolanta Kałafut

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

„Gorce – Pieniny”

Baner