Krościenko nad Dunajcem > Wiadomości > VII Sesja Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

VII Sesja Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

TRANSMISJA NA ŻYWO – kroscienko.sesja.pl


Zapraszam Mieszkańców Gminy Krościenko nad Dunajcem
na VII Sesję Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

            Sesja odbędzie się w dniu 16 maja 2019 roku  (czwartek) o  godzinie 1400 w budynku Urzędu Gminy
w  Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35, (sala konferencyjna II piętro).

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami.
 4. Interpelacje Radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Krościenko – Zawodzie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu w trybie bezprzetargowym prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości położonej w Krościenku nad Dunajcem.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2019.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Uchwale Nr XLII/372/2018 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 6 września 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowotarskiego w Nowym Targu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/159/2012 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 26 czerwca 2012r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Krościenku nad Dunajcem.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia sprzedaży na terenie należącym do Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 15. Ocena zasobów pomocy społecznej opracowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem.
 16. Odpowiedzi na interpelacje.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

GABRYŚ STANISŁAW

Baner