Krościenko nad Dunajcem > Informacje samorządowe > „Modernizacja odcinków DW 969 na obszarze Gminy Krościenko nad Dunajcem”.

„Modernizacja odcinków DW 969 na obszarze Gminy Krościenko nad Dunajcem”.

 

Informacja dotycząca utrudnień w ruchu w związku z realizacją zadania.

 

W nawiązaniu do spotkania z dnia 14.05.2019 r. przesyłam informację z planowanymi utrudnieniami na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem w związku z przystąpieniem do realizacji zadania pn. „Modernizacja odcinków DW969 na obszarze Gminy Krościenko nad Dunajcem”. Zgodnie ze zgłoszeniem wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu z dnia 10.05.2019 r informujemy, że prace rozpoczną się w dwóch etapach:

 

  1. Etap 1 – na odcinku od km 6+720 do km 6+879 czyli od skrzyżowania z ul. Targową/Mickiewicza w stronę ronda zostanie zamknięta lewa strona jezdni oraz lewy chodnik (patrząc w kierunku ronda). Ruch będzie odbywał się od strony ronda w kierunku Nowego Targu. Relacja w kierunku Szczawnicy i Nowego Sącza będzie odbywała się ul. Mickiewicza przez rynek. Wjazd do ulicy Targowej zostanie zamknięty od strony ul. Jagiellońskiej. Dojazd do ul. Targowej będzie odbywał się Aleją Wędkarzy lub ulicą Sienkiewicza. Ruch po ul. Targowej będzie odbywał się w obu kierunkach.

Posesje przy ul. Jagiellońskiej od numeru 4 do 32 (parzyste) będą miały utrudniony dostęp od strony ulicy, dojazd będzie bardzo utrudniony, czasowo wjazd samochodami będzie nie możliwy ze względu na charakter prowadzonych prac. Na całym odcinku będzie obowiązywał zakaz parkowania.

 

  1. Etap 7  – na odcinku na wysokości Parku Linowego w km od 5+810 do km 6+050 zostanie wprowadzony ruch wahadłowy, z ruchu zostanie wyłączona prawa strona jezdni jadąc w stronę Krościenka nad Dunajcem. W zależności od natężeń ruch będzie regulować sygnalizacja świetlna lub będzie wprowadzone ręczne kierowanie ruchem.

 

Wprowadzenie ograniczeń w ruchu nastąpi w dniu 20.05.2019 r., zgodnie z harmonogramem powinien trwać do 10.06.2019 r. Osobą odpowiedzialną na wprowadzenie i utrzymanie organizacji ruchu będzie Mateusz Budkowski tel. 734 187 629 (w okresie 21.05.2019 do 28.05.2019 osobą odpowiedzialną będzie Przemysław Ryłko tel. 882 168 710).

 

Baner