Krościenko nad Dunajcem > Informacje samorządowe > Nabór na stanowisko urzędnicze -pracownik socjalny

Nabór na stanowisko urzędnicze -pracownik socjalny

Krościenko n.D, 09 maja 2019r

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem informuje, że poszukuje osoby zainteresowanej podjęciem zatrudnienia na stanowisku Pracownik Socjalny.

  1. Nazwa i adres jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem, ul. Rynek 35.
  2. Ogłoszenie dotyczy stanowiska: Pracownik Socjalny.
  3. Wymiar czasu pracy: 1 etat.
  4. Wymagania niezbędne: Posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej tj. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:
  5. ukończone kolegium pracowników służb społecznych,
  6. ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna,
  7. do dnia 31 grudnia 2013r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczne, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie,
  8. Szczegółowe informacje udzielane są osobiście przez Kierownika jednostki w Biurze GOPS; telefonicznie: 18 262 30 09 lub email: gops@kroscienko-nad-dunajcem.pl
  9. Ogłoszenie jest ważne do dnia 17 maja 2019 roku.
  10. Stanowisko, na które poszukuje się kandydatów należy do stanowisk pomocniczych i obsługi i nie podlega wymogowi wyboru osoby w trybie naboru otwartego.

 

 

                     Adam Musiał

     Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Krościenku n.D

Baner