Krościenko nad Dunajcem > Informacje samorządowe > Informacja o terminach posiedzeń Komisji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

Informacja o terminach posiedzeń Komisji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem odbędzie się w dniu 10 maja 2019 roku (piątek) o godzinie 1230 w Urzędzie Gminy w Krościenku n.D., Rynek 35 (sala konferencyjna II piętro).

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Analiza sprawozdania z wykonania budżety Gminy Krościenko nad Dunajcem za rok 2018.
 4. Zapoznanie się z odpowiedzią na wniosek dotyczący stanu realizacji zadań zawartych w Programie Operacyjnym na lata 2015 – 2018 Strategii Rozwoju Gminy Krościenko nad Dunajcem w obszarze „Turystyka i Przemysł Czasu Wolnego” .
 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski

 

 

Przewodnicząca Komisji

KUBIK NATALIA

 

Posiedzenie Komisji Rolnej oraz Promocji, Agroturystyki i Ochrony Środowiska  odbędzie się w dniu 13 maja 2019 roku (poniedziałek) o godzinie 1400 w  Urzędzie Gminy w Krościenku n.D.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad VII Sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji

CHROBAK JAN

Posiedzenie Komisji Oświaty,  Kultury  i  Zdrowia  odbędzie się w dniu 14 maja 2019 roku (wtorek) o godzinie 1400 w  Urzędzie Gminy w Krościenku n.D.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad VII Sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji

ŚNIEGOŃ BARBARA

Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego odbędzie się w  dniu 15 maja 2019 roku (środa) o godzinie 1200 w  Urzędzie Gminy w Krościenku n.D.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad VII Sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 4. Omówienie protokołu z wizji w terenie, którą przeprowadziła Komisja w dniu 17 kwietnia 2019r.
 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji

SKUBISZ GERWAZY

Posiedzenie Komisji Budżetowej odbędzie się w  dniu 15 maja 2019 roku (środa) o godzinie 1400 w  Urzędzie Gminy w Krościenku n.D.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad VII sesji Rady gminy Krościenko n.D.
 4. Informacja o stanie realizacji i przygotowania realizacji zadań ujętych w wieloletnim planie.
 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

                                                                                              Przewodniczący Komisji

                                                                                              KUNDZIARZ MARIAN

Baner