Krościenko nad Dunajcem > Wiadomości > Zakończenie Programu Operacyjnego “Pomoc Żywnościowa”

Zakończenie Programu Operacyjnego “Pomoc Żywnościowa”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku n.D zakończył realizację wsparcia z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) finansowanego ze środków Unii Europejskiej (FEAD) i ze środków krajowych (budżet państwa).

W 2018 roku z Podprogramu 2017-2018 i Podprogramu 2018-2019 skorzystało 149 rodzin, w tym 533 osoby. Wartość pomocy to 126 190,41zł, waga przekazanej pomocy żywnościowej to 25 493,08 kg.

W 2019 roku rozdystrybuowano żywność o wartości 99 279,74zł, waga przekazanej pomocy żywnościowej to 19 132,40 kg.

W roku 2019 roku z Banku Żywności przyjechały dwa tiry z żywnością: 07 marca i 04 kwietnia. Gmina nie poniosła kosztów przywozu żywności. Był on ponoszony przez Bank Żywności, a ostatni transport z dnia 04 kwietnia został nieodpłatnie dostarczony dzięki uprzejmości i wielkiemu sercu Właścicieli Firmy BATIM ze Starego Sącza.

Serdecznie dziękujemy Właścicielom Firmy BATIM za pomoc w nieodpłatnym przewiezieniu żywności
w dniu 04 kwietnia 2019 roku.

Baner