Krościenko nad Dunajcem > Wiadomości > My Cyganie wszystkim gramy

My Cyganie wszystkim gramy

 

Z dniem 3 kwietnia 2019 r. gmina Krościenko n.D  rozpoczęła   realizację projektu w ramach programu Integracji Społeczności Romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020. Projekt jest kontynuacją działań prowadzonych przez gminę od 2015 roku. Jest adresowany jest głównie do dzieci szkolnych oraz młodych mieszkańców gminy Krościenko nad Dunajcem. Celem projektu jest dalsze  kształtowanie postaw tolerancji, umiejętności zgodnego współżycia mimo różnic kulturowych.

W ramach projektu   w Szkole Podstawowej w Krośnicy odbywają się warsztaty  muzyczno-taneczne. Zajęcia prowadzone  są przez 3  instruktorów w tym 1 instruktora pochodzenia romskiego. Instruktorzy uczą dzieci śpiewać ,tańczyć  oraz gry na instrumentach muzycznych. Projekt będzie trwał do listopada 2019 roku.

 

K.Kubik

Baner