Krościenko nad Dunajcem > Informacje samorządowe > Gminna Kampania Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Uzależnieniom pt.„Przemocy w rodzinie i uzależnieniom mówię nie!

Gminna Kampania Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Uzależnieniom pt.„Przemocy w rodzinie i uzależnieniom mówię nie!

W 2019r. Gminny Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Krościenko nad Dunajcem, przy współudziale Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Krościenko n.D oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krościenku n.D, pod patronatem Wójta Gminy Krościenko n.D, Pana Jana Dydy,  realizuje Gminną Kampanię Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Uzależnieniom pod nazwą „Przemocy w rodzinie i uzależnieniom mówię nie! Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dofinansowała Kampanię kwotą 10 000zł. Dzięki tym  środkom dla mieszkańców gminy Krościenko n.D wydrukowanych zostanie 1000 ulotek zawierających podstawowe wiadomości na temat przemocy w rodzinie oraz uzależnień wraz
z informacją, gdzie szukać pomocy w sytuacji, gdy ktoś boryka się z takimi problemami. Dla uczniów ze szkół podstawowych z terenu gminy został zorganizowany konkurs plastyczny
pt. „Przemocy mówię nie!”. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 19 kwietnia br.
Za najlepsze prace w każdej kategorii wiekowej przewidziane są nagrody. Również w ramach kampanii na dzień 05 kwietnia 2019r. zostało zaplanowane szkolenie dla nauczycieli
i pedagogów ze szkół z terenu gminy pt. „Przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom psychoaktywnym i behawioralnym. Cyberprzemoc, hejt – jak rozpoznawać
i reagować.”  Według planu Kampanii, 3 czerwca 2019r. „Dzień Dziecka” na boisku SKS Sokolica
w Krościenku n.D przy ul. Jagiellońskiej 86, obchodzić będą dzieci klas  0 – III  ze szkół podstawowych z tereny gminy. Zostaną dla nich zorganizowane, m. in., gry i zabawy sportowe, konkurs rysunkowy  z nagrodami pt. „Ja i moja rodzina” , członkowie Gminnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przygotują ścianę wspinaczkową. Do  udziału  w  imprezie udało
się  pozyskać dj-a wodzireja z Krościenka n.D – Pana Zdzisława Salisa.  Na zakończenie Kampanii, w dniu 11 października 2019r., odbędzie się uroczysta konferencja, na którą zaproszeni zostaną przedstawiciele sąsiednich gmin oraz goście specjalni.

Baner