Krościenko nad Dunajcem > Informacje samorządowe > Informacja o terminach posiedzeń Komisji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

Informacja o terminach posiedzeń Komisji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

 

Posiedzenie Komisji Rolnej oraz Promocji, Agroturystyki i Ochrony Środowiska  odbędzie się w dniu 1 kwietnia 2019 roku (poniedziałek) o godzinie 1400 w  Urzędzie Gminy w Krościenku n.D.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad VI Sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji

RUSIN STANISŁAW

 

Posiedzenie Komisji Oświaty,  Kultury  i  Zdrowia  odbędzie się w dniu 2 kwietnia 2019 roku (wtorek) o godzinie 1400 w  Urzędzie Gminy w Krościenku n.D.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad VI Sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji

ŚNIEGOŃ BARBARA

 

Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego odbędzie się w  dniu 3 kwietnia 2019 roku (środa) o godzinie 1200 w  Urzędzie Gminy w Krościenku n.D.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad VI Sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji

SKUBISZ GERWAZY

 

Posiedzenie Komisji Budżetowej odbędzie się w  dniu 3 kwietnia 2019 roku (środa) o godzinie 1400 w  Urzędzie Gminy w Krościenku n.D.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad VI sesji Rady gminy Krościenko n.D.
 3. Informacja o składanych wnioskach przez jednostki gminne mających na celu pozyskiwanie środków zewnętrznych.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

                                                                                              Przewodniczący Komisji

                                                                                              KUNDZIARZ MARIAN

 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem odbędzie się w dniu 2 kwietnia 2019 roku (wtorek) o godzinie 1200 w Urzędzie Gminy w Krościenku n.D., Rynek 35 (sala konferencyjna II piętro).

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.
 3. Analiza i ocena stopnia realizacji wybranych celów Programu Operacyjnego Gminy na lata 2015 – 2018 zawartych w Strategii Rozwoju Gminy na lata 2015 – 2022.
 4. Zapoznanie się z wynikami ostatnich kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie Gminy.
 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski

 

 

Przewodnicząca Komisji

KUBIK NATALIA

 

Baner