Krościenko nad Dunajcem > Informacje samorządowe > Gdzie i jak szukać pomocy ?

Gdzie i jak szukać pomocy ?

Ty lub ktoś z bliskich Tobie osób ma problemy z uzależnieniami( alkohol, narkotyki), przemocą ? Szukasz rady jak znaleźć odpowiednią dla tej osoby pomoc? Zapoznaj się z poniższymi informacjami.

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Krościenko na rok 2019 ,zgodnie z Narodowym Programem Zdrowia na lata 2016-2020(Dz.U.2016r,poz.1492 na terenie gminy Krościenko zostały uruchomione 3 punkty konsultacyjne, w których świadczone są bezpłatne porady i konsultacje. Punkty finansowane są ze środków pochodzących   z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W punktach specjaliści udzielają porad  zgodnie z niżej wymienionym harmonogramem

PUNKT KONSULTACYJNY DLA OSÓB Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM I ICH RODZIN

Dyżur specjalisty dla osób z problemem alkoholowym- p. Beata Lutomska, tel. 509 872 597. Specjalista przyjmuje w soboty 2 razy w miesiącu  od godz. 9-tej do 12-tej w , budynku starej plebani Krościenko Rynek 32,zgodnie z n/w harmonogramem.

PUNKT PSYCHOLOGICZNY

Dyżur psychologa –p. MARZENA BANDYK – tel. 606 515 717. Psycholog przyjmuje 2 razy w niesiącu  od godz. 13-tej do 16-tej w, budynku starej plebani Krościenko Rynek 32, zgodnie z  n/w harmonogramem.

PUNKT d.s  PRZEMOCY W RODZINIE

Dyżur specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie – p. Beata Lutomska, tel. 509 872 597. Specjalista przyjmuje  2 razy w miesiącu  od godz. 9-tej do 12-tej w , budynku starej plebani Krościenko Rynek 32,zgodnie z n/w harmonogramem.

K.Kubik

Baner