Krościenko nad Dunajcem > Informacje samorządowe > IV Sesja Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem – online

IV Sesja Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem – online

 

 

Transmisja na portalu – kroscienko.sesja.pl

Zapraszam Mieszkańców Gminy Krościenko nad Dunajcem
na IV Sesję Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

        Sesja odbędzie się w dniu 7 lutego 2019 roku  (czwartek) o  godzinie 1400 w budynku Urzędu Gminy
w  Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35, (sala konferencyjna II piętro).

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami.
 4. Interpelacje Radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Krościenko nad Dunajcem do Związku Euroregion „Tatry”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach prowadzonych przez Gminę Krościenko nad Dunajcem.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia i ustalenia miejsc wyborów sołtysów i rad sołeckich w Gminie Krościenko nad Dunajcem.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2019.
 14. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Krościenko nad Dunajcem za rok 2018.
 15. Odpowiedzi na interpelacje.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zamknięcie sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

GABRYŚ STANISŁAW

Baner