WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Wójt Gminy Krościenko n.D podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05.02.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Krościenko n.D, Rynek 35, na tablicy ogłoszeń wywieszony został WYKAZ NIERUCHOMOŚCI – wykaz lokali użytkowych położonych w Krościenku n.D. przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres trzech lat w drodze przetargu nieograniczonego oraz w drodze bezprzetargowej.

Wykaz nieruchomości

Baner