WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Wójt Gminy Krościenko n.D podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08.01.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Krościenko n.D, Rynek 35, na tablicy ogłoszeń wywieszony został WYKAZ NIERUCHOMOŚCI położonej w Krościenku n.D. przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat – cz.dz.10474/13.

Wykaz nieruchomości

 

Baner