Znajdujesz się na archiwalnej stronie Urzędu Gminy w Krościenku nad Dunajcem.


Strona została przeniesiona na adres:
www.kroscienko.pl

Krościenko nad Dunajcem > Informacje samorządowe > Informacja o terminach posiedzeń Komisji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

Informacja o terminach posiedzeń Komisji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

Posiedzenie Komisji Oświaty,  Kultury  i  Zdrowia  odbędzie się w dniu 20 grudnia 2018 roku (czwartek) o godzinie 1300 w  Urzędzie Gminy w Krościenku n.D.

Przewodnicząca Komisji

ŚNIEGOŃ BARBARA

Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego odbędzie się w  dniu 20   grudnia 2018 roku (czwartek) o godzinie 1500 w  Urzędzie Gminy w Krościenku n.D.

Przewodniczący Komisji

SKUBISZ GERWAZY

Posiedzenie Komisji Rolnej oraz Promocji, Agroturystyki i Ochrony Środowiska odbędzie się w dniu 21 grudnia 2018 roku (piątek) o  godzinie 1300 w Urzędzie Gminy w Krościenku n.D.

Przewodniczący Komisji

RUSIN STANISŁAW

Posiedzenie Komisji Budżetowej odbędzie się w dniu 27 grudnia 2018 roku (czwartek) o godzinie 1400 w  Urzędzie Gminy w Krościenku n.D.

Przewodniczący Komisji

KUNDZIARZ MARIAN

Porządek obrad Komisji:

  1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
  2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad III Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.
  3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

Baner