Znajdujesz się na archiwalnej stronie Urzędu Gminy w Krościenku nad Dunajcem.


Strona została przeniesiona na adres:
www.kroscienko.pl

Krościenko nad Dunajcem > Informacje samorządowe > Posiedzenia Komisji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

Posiedzenia Komisji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego odbędzie się w  dniu 10   grudnia 2018 roku (poniedziałek) o godzinie 1400 w  Urzędzie Gminy w Krościenku n.D.

Przewodniczący Komisji

Skubisz Gerwazy

Posiedzenie Komisji Rolnej oraz Promocji, Agroturystyki i Ochrony Środowiska odbędzie się w dniu 11 grudnia 2018 roku (wtorek) o  godzinie 1300 w Urzędzie Gminy w Krościenku n.D.

Przewodniczący Komisji

Rusin Stanisław

Posiedzenie Komisji Oświaty,  Kultury  i  Zdrowia  odbędzie się w dniu 12 grudnia 2018 roku (środa) o godzinie 1300 w  Urzędzie Gminy w Krościenku n.D.

Przewodniczący Komisji

Śniegoń Barbara

Posiedzenie Komisji Budżetowej odbędzie się w dniu 17 grudnia 2018 roku (poniedziałek) o godzinie 1400 w  Urzędzie Gminy w Krościenku n.D.

Przewodniczący Komisji

Kundziarz Marian

Porządek obrad Komisji:

  1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
  2. Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2019.
  3. Omówienie i zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2019.
  4. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem.
  5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Baner