Krościenko nad Dunajcem > Wiadomości > Funduszu Sprawiedliwości dla strażaków z Gminy Krościenko nad Dunajcem

Funduszu Sprawiedliwości dla strażaków z Gminy Krościenko nad Dunajcem

 

W dniu 3 grudnia 2018r. w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie, Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem Pan Jan Dyda podpisał umowę na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Krościenko nad Dunajcem.

Zadanie będzie współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości w ramach Programu I Priorytetu IIIB – „Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem”.

Całkowity koszt zadania to 174 723,00 złotych. Kwota dofinansowania ze środków Funduszu Sprawiedliwości wynosi 172 723,00 zł, pozostała suma pochodzić będzie ze środków własnych Gminy Krościenko nad Dunajcem.

Baner