Krościenko nad Dunajcem > Wiadomości > II Sesja Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

II Sesja Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

 

Transmisja na portalu – kroscienko.sesja.pl

Zapraszam Mieszkańców Gminy Krościenko nad Dunajcem
na II Sesję Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

         Sesja odbędzie się w dniu 4 grudnia 2018 roku  (wtorek) o  godzinie 1400 w budynku Urzędu Gminy
w  Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35, (sala konferencyjna II piętro).

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Interpelacje Radnych.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetowej Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rolnej oraz Promocji, Agroturystyki i Ochrony Środowiska Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnej oraz Promocji, Agroturystyki i Ochrony Środowiska.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 15. Odpowiedzi na interpelacje.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zamknięcie sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Gabryś Stanisław

Baner