Znajdujesz się na archiwalnej stronie Urzędu Gminy w Krościenku nad Dunajcem.


Strona została przeniesiona na adres:
www.kroscienko.pl

Krościenko nad Dunajcem > Informacje samorządowe > Kończy sie termin składania wniosków na „Dobry Start”

Kończy sie termin składania wniosków na „Dobry Start”

Jeszcze tylko do 30 listopada  można składać wnioski na  “Dobry Start”.

Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem, ul. Rynek 35.

Dobry Start” to 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom. To inwestycja w edukację polskich dzieci.

Program „Dobry Start” jest kolejnym komponentem kompleksowej i długofalowej prowadzonej przez rząd polityki rodzinnej. To 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Co ważne, rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej.

Kto może otrzymać wsparcie?

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Zachęcamy do składania wniosków.

 

 

Adam Musiał
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem

tel: 18 262 30 09
Rynek 35, Krościenko n.D

Baner