Krościenko nad Dunajcem > Wyroznione > Samochód dla OSP w Krośnicy z Funduszu Sprawiedliwości

Samochód dla OSP w Krośnicy z Funduszu Sprawiedliwości

W dniu 19 października 2018r. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem Pan Jan Dyda podpisał umowę na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krośnicy.

Zadanie będzie współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości w ramach Programu I Priorytetu IIIB – „Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem
i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem”.

Całkowity koszt zakupu samochodu to około 600 000,00 złotych. Kwota dofinansowania ze środków Funduszu Sprawiedliwości wynosi
300 000,00 zł, pozostała suma pochodzić będzie ze środków własnych Gminy Krościenko nad Dunajcem.

Baner