Krościenko nad Dunajcem > Wiadomości > Nowy stary kościół

Nowy stary kościół

Dzięki dofinansowaniu z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie, Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Krościenku nad Dunajcem, zakończyła remont zabytkowego kościoła parafialnego – II etap. Wykonane prace w drugim etapie obejmowały remont tynków nawierzchniowych, konserwację techniczną i estetyczną tynków historycznych (barokowych), konserwację metalowych krat okiennych oraz scalenie kolorystyczne elewacji. Cały remont kościoła trwał 2 lata.

Warto zaznaczyć, iż, kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych jest jednym  z najcenniejszych zabytków Krościenka. Budowę kościoła rozpoczęto w XIV w. – z tego czasu pochodzi m.in. prezbiterium kościoła, z gotyckim sklepieniem krzyżowym. Natomiast kamienną nawę wzniesiono w roku 1546. Kościół przebudowano w XVII wieku nadając mu cechy barokowe.

Jak informuje proboszcz parafii ks.Henryk Homoncik „Kościół to nie tylko kamienna budowla i obiekt zabytkowy, który należy chronić, ale miejsce szczególnej obecności Boga, miejsce szczególnego spotkania człowieka z Bogiem, oraz miejsce naszego uświęcania się w życiu sakramentalnym i modlitewnym. Jest miejscem umacniania naszej wiary. Jest także  pomnikiem i świadkiem historii naszej miejscowości. Stąd nasza troska o ten obiekt.”

K.Kubik

Baner