Krościenko nad Dunajcem > Informacje samorządowe > Zgłoszenia kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych

Zgłoszenia kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem
  w sprawie przyjmowania  zgłoszeń kandydatów  na członków  OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

Prawo zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych mają pełnomocnicy wyborczy .

Zgłoszenia kandydatów do
Obwodowych Komisji Wyborczych należy składać
w Urzędzie Gminy Krościenko nad Dunajcem
ul. Rynek 35 pokój nr 3
w godzinach pracy urzędu, w terminie do dnia
21 września 2018 roku do godz.14.30

Baner