Krościenko nad Dunajcem > Wiadomości > Nowa atrakcja turystyczna

Nowa atrakcja turystyczna

12

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu Rozwijanie turystyki i rekreacji na obszarze objętym LSR poprzez budowę małej infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej na terenie gminy Krościenko   współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Przewidywane wyniki operacji powstanie 10 szt – grzybków – miejsc do wypoczynku

W miesiącu lipcu 2018 roku  gmina zakończyła realizacje projektu Grzybek dla turysty” – budowa małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej  w miejscach widokowych na terenie gminy Krościenko”. Projekt był realizowany w  ramach konkursu PROW na lata 2014 – 2020  działanie 19.2„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Efektem projektu to wybudowanie  10 ogólnodostępnych „grzybków”  jako obiektów małej architektury turystycznej. Grzybki zostały wybudowane w miejscach widokowych w 4 sołectwach gminy  tj. Krościenko, Krośnica , Grywałd ,Tylka  oraz Hałuszowa . 

 

Poniżej trasy do grzybków :

 

Grzybek – ‚Stajkowa’

Baner