Krościenko nad Dunajcem > Wiadomości > Budowa kanalizacji sanitarnej w Grywałdzie i Hałuszowej

Budowa kanalizacji sanitarnej w Grywałdzie i Hałuszowej

W ramach rozstrzygnięcia konkursu RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych, Gmina Krościenko  otrzymała dotację na realizację projektu pn: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Krościenko nad Dunajcem – etap I.” Projekt będzie realizowany w systemie zaprojektuj –wybuduj. W tym systemie to wykonawca, który zostanie wybrany w trybie przeprowadzonego postępowania przetargowego zobowiązany będzie do wykonania pełnej dokumentacji projektowej, obligatoryjnych pozwoleń i wykonania robót budowlanych

Planowane efekty  to budowa kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 7 km, w tym:

  1. a) w ramach kosztów kwalifikowanych:

– w miejscowości Hałuszowa o łącznej długości 3, 4 km,

– rozbudowa kanalizacji w miejscowości Grywałd – etap II o łącznej długości 2, 6 km,( ul.Kwiatowa,Podzagonie, Krótka, Rzeczna, Lubań, Wymyśle)

  1. b) w ramach kosztów niekwalifikowanych:

– budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hałuszowa (łącznik poza aglomeracją, część niekwalifikowana) 1 km.

Całkowita wartość projektu wynosi:  2 458 615,59zł

W chwili obecnej gmina na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego przygotowuje dokumentację przetargową. Planowany termin przeprowadzenia przetargu to październik-listopad 2018r

 

 

 

Baner