Krościenko nad Dunajcem > Informacje samorządowe > 9 sierpnia /czwartek/ krótszy czas pracy Urzędu

9 sierpnia /czwartek/ krótszy czas pracy Urzędu

I n f o r m a c j a

Z uwagi na przekroczenie obowiązujących norm temperatury i zagrożenie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy zarządzam skrócenie w dniu dzisiejszym tj. 09.08.br godzin pracy Urzędu Gminy do godziny 15.00

Wójt Gminy
Jan Dyda

Baner