Krościenko nad Dunajcem > Wiadomości > Nowa atrakcja turystyczna

Nowa atrakcja turystyczna

W miesiącu lipcu 2018 roku  gmina zakończyła realizacje projektu Grzybek dla turysty” – budowa małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej  w miejscach widokowych na terenie gminy Krościenko”. Projekt był realizowany w  ramach konkursu PROW na lata 2014 – 2020  działanie 19.2„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Efektem projektu to wybudowanie  10 ogólnodostępnych „grzybków”  jako obiektów małej architektury turystycznej. Grzybki zostały wybudowane w miejscach widokowych w 4 sołectwach gminy  tj. Krościenko, Krośnica , Grywałd ,Tylka  oraz Hałuszowa . 

Baner