Krościenko nad Dunajcem > Informacje samorządowe > Drugie zaproszenie do złożenia oferty na realizację indywidualnego wsparcia psychologicznego

Drugie zaproszenie do złożenia oferty na realizację indywidualnego wsparcia psychologicznego

Drugie zaproszenie do złożenia oferty na realizację indywidualnego wsparcia psychologicznego i logopedycznego w ilości po 2 godziny tygodniowo.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania:

1. realizacja indywidualnego wsparcia logopedycznego dla osoby dorosłej (2 godz./tygodniowo);

2. realizacja indywidualnego wsparcia psychologicznego dla osoby dorosłej (2 godz./tygodniowo);

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze GOPS oraz znajdują się w poniższym linku: https://bip.malopolska.pl/gopswkndunajcem,m,302759,2018.html

 

Adam Musiał
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem

Tel: 18 262 30 09
Rynek 35, Krościenko n.D

Baner