Krościenko nad Dunajcem > Informacje samorządowe > XLI Sesja Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

XLI Sesja Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

 

Zapraszam Mieszkańców Gminy Krościenko nad Dunajcem
na XLI Sesję Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

Sesja odbędzie się w dniu 19 lipca 2018 roku (czwartek) o
godzinie 1400 w budynku Urzędu Gminy  w  Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35, (sala konferencyjna II piętro).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Geopark „Pieniny” – podstawy tworzenia, dziedzictwo geologiczne, korzyści regionalne.
 3. Przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 4. Informacja z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami.
 5. Interpelacje Radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grywałdzie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości pod drogę na Toporzysko.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na poszerzenie parkingu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania projektu nowego regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania projektu nowego regulaminu odprowadzania ścieków Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu samorządowej instytucji kultury o nazwie Centrum Kultury i Promocji w Krościenku nad Dunajcem.
 15. Odpowiedzi na interpelacje.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Gabryś Tomasz

Baner