Konsultacje społeczne

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM

 

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem zaprasza mieszkańców gminy do udziału w konsultacjach społecznych, których przedmiotem jest projekt statutu wszystkich sołectw Gminy Krościenko nad Dunajcem. Konsultacje obejmują obszar całej gminy i są skierowane do mieszkańców wszystkich sołectw.
Projekt statutu sołectw dostępny jest w Urzędzie Gminy w Krościenku nad Dunajcem pok. nr 13, na stronie internetowej Gminy Krościenko nad Dunajcem www.kroscienko-nad-dunajcem.pl, w zakładce „Konsultacje społeczne” oraz dostępny będzie na zebraniach wiejskich, które zostaną zwołane przez poszczególnych sołtysów sołectw w okresie konsultacji społecznych tj od 9 do 23 lipca 2018r.

Uwagi i opinie mieszkańców prosimy składać pisemnie na formularzu, w terminie od 9 do 23 lipca 2018r. na zebraniu wiejskim lub u sołtysa danego sołectwa. Wypełniony formularz konsultacji społecznych  można również przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail:
rada@kroscienko-nad-dunajcem.pl.

Wyniki konsultacji w sprawie projektu statutu sołectwa dotyczą każdego sołectwa Gminy Krościenko nad Dunajcem i maja charakter opiniodawczy.

 

                                                                                  Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem

                                                                                  JAN DYDA

Baner