Wykazy nieruchomości

Wójt Gminy Krościenko n.D podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12.06.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Krościenko n.D Rynek 35, na tablicy ogłoszeń wywieszony został  WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do zamiany dz. 2052/1 za dz. 929/14 i 930/2 położone w Krośnicy oraz do dzierżawy cz. dz. 5086 położonej w Krościenku n.D.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Baner