Krościenko nad Dunajcem > Informacje samorządowe > Informacja o terminach posiedzeń  Komisji Rady Gminy Krościenko n.D.

Informacja o terminach posiedzeń  Komisji Rady Gminy Krościenko n.D.

 

Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego odbędzie się w  dniu 23   kwietnia 2018 roku (poniedziałek) o godzinie 1400 w  Urzędzie Gminy w Krościenku n.D.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Nr 39/2018.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XXXIX sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

Przewodniczący Komisji

Wolski Piotr

Posiedzenie Komisji Oświaty,  Kultury  i  Zdrowia  odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2018 roku (wtorek) o godzinie 1400 w  Urzędzie Gminy w Krościenku n.D.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji: Nr 47/2018 i Nr 48/2018.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XXXIX sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

Przewodniczący Komisji

Kocańda Łukasz

Posiedzenie Komisji Rolnej oraz Promocji, Agroturystyki i Ochrony Środowiska odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2018 roku (środa) o  godzinie 1200 w Urzędzie Gminy w Krościenku n.D.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Nr 38/2018.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XXXIX sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

Przewodniczący Komisji

Ponicki Edward

Posiedzenie Komisji Budżetowej odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2018 roku (środa) o godzinie 1400 w  Urzędzie Gminy w Krościenku n.D.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Nr 36/2018.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XXXIX sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

Przewodnicząca Komisji

Gajda Anna

Baner