Krościenko nad Dunajcem > Informacje samorządowe > Konkurs „Małopolska – czas na wieś”

Konkurs „Małopolska – czas na wieś”

 

Informujemy iż, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ogłosił konkurs dla organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich. W ramach Konkursu zlecane będą zadania dla organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich, polegające m.in. na:

1)    zachowaniu i popularyzacji tradycji i kultury regionalnej na obszarach wiejskich, w szczególności poprzez:

  1. a)    organizację lokalnych wydarzeń kulturalnych upowszechniających dziedzictwo kulturowe małopolskiej wsi, jej tradycje, rękodzieło, współczesny folklor oraz promujących wieś,
  2. b)    promocję lokalnej twórczości,
  3. c)    przygotowanie publikacji, folderów, serwisów internetowych promujących wieś, jej tradycje i kulturę itp.;

2)    zachowaniu i popularyzacji tradycji i dziedzictwa kulinarnego Małopolski, w szczególności poprzez:

  1. a)    organizację warsztatów, pokazów, konkursów kulinarnych, itp.,
  2. b)    przygotowanie publikacji, wydawnictw itp.;

3)    rozwoju i edukacji wspólnot i społeczności lokalnych, w szczególności poprzez organizację wydarzeń mających na celu integrację mieszkańców małopolskiej wsi oraz motywowanie ich do wspólnego działania;

4)    ochronie zwierząt, ekologii i ochronie dziedzictwa przyrodniczego małopolskiej wsi, w szczególności poprzez:

  1. a)    ochronę i propagowanie lokalnych ras zwierząt,
  2. b)    ochronę i propagowanie lokalnych odmian roślin uprawnych,
  3. c)    podejmowanie działań służących zachowaniu bioróżnorodności na obszarach wiejskich,
  4. d)    edukację ekologiczną na obszarach wiejskich.

Termin składania ofert upływa w dn. 13 kwietnia 2018 r.

Zachęcamy organizacje pozarządowe do składania wniosków

Więcej informacji pod  linkiem:   https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1431651,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-malopolskiego-w-obsz.html

Baner