Krościenko nad Dunajcem > Wiadomości > „Twoje życie Twoje decyzje” – warsztaty profilaktyczne

„Twoje życie Twoje decyzje” – warsztaty profilaktyczne

Uczniowie klas IV – VII Szkoły Podstawowej w Krośnicy uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych pn. „TWOJE ŻYCIE TO TWOJE DECYZJE” – profilaktyka uzależnień (alkohol, narkotyki, dopalacze) prowadzonych przez profesjonalnego trenera z Teatru Edukacji i Profilaktyki „Maska” z Krakowa.

Celem warsztatów było:

– Zdobycie wiedzy i umiejętności przez uczniów  pozwalającej na świadome zachowanie abstynencji
w wieku młodzieńczym.

– Uświadomienie młodym ludziom jak ważne w życiu jest podejmowanie dobrych decyzji.

– Uświadomienie, że uzależnienie to choroba, która stopniowo przejmuje władzę nad człowiekiem, zmienia jego system wartości.

– Kształtowanie postawy asertywnej.

Uczniowie bardzo aktywnie brali udział w warsztatach.

 

Baner