Krościenko nad Dunajcem > Informacje samorządowe > Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem odbędzie się
w dniu 03 kwietnia 2018 roku (wtorek) o godzinie 1400 w Urzędzie Gminy w Krościenku n.D., Rynek 35 (sala konferencyjna II piętro).

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
  2. Opracowanie zasad przyznawania stypendium dla najzdolniejszych uczniów w Gminie Krościenko nad Dunajcem.
  3. Spotkanie z Dyrektorem Gminnego Centrum Kultury w sprawie omówienia harmonogramu imprez organizowanych w    Gminie Krościenko n.D. z uwzględnieniem ich kosztów (szczegółowy harmonogram Jubileuszu 670 – lecia lokacji).

 

 

Przewodniczący Komisji

Kocańda Łukasz

Baner