Krościenko nad Dunajcem > Informacje samorządowe > Konkurs dla NGO rozstrzygnięty!

Konkurs dla NGO rozstrzygnięty!

 

W dniu 9 lutego 2018r. zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy w zakresie zachowania tożsamości regionalnej, który przeznaczony był dla organizacji pozarządowych działających na terenie LGD. W konkursie tym do rozdysponowania  było 300 tys. zł.

Do biura LGD w wyznaczonym terminie wpłynęło 8 wniosków o przyznanie pomocy.

Rada LGD na posiedzeniu wybrała do finansowania 8 wniosków, na łączną kwotę wsparcia 380 860 zł.  Dwa wnioski znalazły się na liście rezerwowej.

Z listą operacji wybranych do finansowania można zapoznać się na stronie Stowarzyszenia LGD „Gorce-Pieniny” www.leadergorce-pieniny.pl

 

Stowarzyszenie

 Lokalna Grupa Działania

 „Gorce-Pieniny”

Baner