Krościenko nad Dunajcem > Wiadomości > Zadania gminy – diagnoza lokalnych problemów społecznych

Zadania gminy – diagnoza lokalnych problemów społecznych

Na zaproszenie Wójta Gminy Krościenko oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dnia 12 marca 2018 r. w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie szkoleniowe. W spotkaniu udział wzięli dyrektorzy oraz pedagodzy szkół podstawowych i średnich z terenu Gminy Krościenko. W spotkaniu udział wziął również przedstawiciel komisariatu Policji w Krościenku. Tematem spotkania było omówienie wyników przeprowadzonej „Diagnozy problemów uzależnienia od alkoholu i narkotyków oraz innych problemów społecznych z terenu Gminy Krościenko”. Pani Beata Lutomska – rerezentująca firmę  która opracowała diagnozę  zwróciła szczególna uwagę   nie tylko na problemy alkoholowe, ale również m.in. problemy narkomanii, nikotynizmu, przemocy domowej i szkolnej. Zdaniem prowadzącej  są to obszary zazębiające się i wpływające na siebie nawzajem. Dodatkowo przeprowadzono szkolenie w zakresie szkolnego programu profilaktyki uzależnień. Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali wyniki opracowanej diagnozy. Jak zaznaczył Wójt Gminy „uzależnienia stanowią wciąż aktualny i poważny problem współczesnego świata a ryzyko uzależnienia jest bardzo niepokojącym zjawiskiem wobec łatwej dostępności”. Dlatego też  każdy z nas a szczególnie dyrektorzy szkół winni reagować na każde niepokojące sygnały szczególnie u ludzi młodych” Zwrócił się również do dyrektorów szkół z propozycją organizacji wspólnych działań profilaktycznych w 2018 roku

 

K.Kubik

Baner