Krościenko nad Dunajcem > Informacje samorządowe > Wsparcie dla mieszkańców  Gminy Krościenko nad Dunajcem

Wsparcie dla mieszkańców  Gminy Krościenko nad Dunajcem

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem informuje, że tutejszy Ośrodek  rozpoczął realizację Projektu „Rozszerzenie zakresu wsparcia dla mieszkańców Gminy Krościenko nad Dunajcem”.

Zadanie jest dofinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego w ramach zadania – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (dział 852 rozdział 85219, § 2030 klasyfikacji budżetowej). Kwota dotacji: 36 980,00 zł.

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej
w następujących obszarach:

  1. rozwój usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

W ramach Projektu, osoby, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób,
a są jej pozbawione, mają możliwość uzyskania wsparcia w formie usług opiekuńczych. O zasadach przyznawania wsparcia w formie usług opiekuńczych i odpłatności informują pracownicy socjalni tutejszego Ośrodka.

  1. rozwój lub wzmocnienie aktywności i samodzielności życiowej osób i rodzin poprzez kontynuację wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.

W związku z powyższym w naszej Gminie będzie kontynuowane udzielanie wsparcia osobom doświadczającym przemocy w rodzinie poprzez zatrudnienie na umowę zlecenie specjalisty w zakresie pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie przyjmującego cyklicznie dwa razy w miesiącu. Analogicznie do poprzedniego roku, osobom doświadczającym przemocy, oraz osobom które doświadczały przemocy w rodzinie w przeszłości i nadal nie mogą poradzić sobie z traumą, zatrudniony Trener – Pani Beata Lutomska, posiadająca stosowne kwalifikacje
i uprawnienia, będzie udzielać indywidualnego wsparcia.

Poniżej przedstawiamy harmonogram dyżurów specjalisty w zakresie pomocy osobom doświadczającym przemocy.

Specjalista przyjmuje w budynku przy ul. Rynek 32 (STARA PLEBANIA) w niżej podanych terminach. Jest możliwość umówienia się z P. Beatą Lutomską na wizytę telefonicznie pod nr tel. 509 872 597.

 

Dzień Miesiąc Godzina
12 (poniedziałek)

26 (poniedziałek)

Marzec 2018 16.00-19.00

15.00-18.00

16 (poniedziałek)

30 (październik)

Kwiecień 2018 15.00-18.00

15.00-18.00

14 (poniedziałek)

28 (poniedziałek)

Maj 2018 15.00-18.00

15.00-18.00

11 (poniedziałek)

25 (poniedziałek)

Czerwiec 2018 15.00-18.00

15.00-18.00

 

Więcej informacji można uzyskać  w biurze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem, bądź pod numerem telefonu 18 262 30 09 w godzinach pracy Ośrodka.

 

 

                                                    Adam Musiał

Kierownik Gminnego Ośrodka

 Pomocy  Społecznej w Krościenku n. D

Baner