Krościenko nad Dunajcem > Wiadomości > Projekt „Kierunek Kariera”

Projekt „Kierunek Kariera”

Jak już niejednokrotnie informowaliśmy, uczestnicząc w małopolskim projekcie „Kierunek Kariera” adresowanym do pracujących Małopolan, który realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie można otrzymać nawet do 87% dofinansowania do szkoleń komputerowych, językowych oraz prawa jazdy (kat. A, B, C, C+E). Pierwszym krokiem do otrzymania dofinansowania w formie bonów szkoleniowych jest usługa Bilansu Kariery. Dotąd z usługi Bilansu Kariery skorzystało prawie 6000 Małopolan.

Na Bilans Kariery można umówić się w jednym z Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, mieszczących się w siedzibach Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie. Z doradztwa można skorzystać również lokalnie, nasi doradcy dyżurują także w punktach mobilnych – w marcu zaplanowaliśmy nasze dyżury w 32 miejscowościach Małopolski.

Adresaci projektu to osoby, które:

  • pracują lub prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniają pracowników;
  • mają powyżej 25 lat i wykształcenie co najwyżej na poziomie ukończonego liceum lub technikum (łącznie z maturą) lub mają powyżej 50 lat i dowolne wykształcenie;
  • są związane z Małopolską (mieszkają tu lub uczą się lub pracują).

Uczestnicy projektu mogą skorzystać przede wszystkim z:

  • Bilansu Kariery – specjalistycznej usługi doradczej pozwalającej na podsumowanie dorobku zawodowego: doświadczenia, wykształcenia, odbytych kursów i szkoleń oraz innych umiejętności, które posiadają, ale nie są one w żadne sposób udokumentowane (więcej informacji o usłudze i jej przebiegu znajdziesz tutaj);
  • bonów szkoleniowych na szkolenia komputerowe, językowe (szczegółowe informacje dla uczestników projektu, dotyczące realizacji bonów dostępne są tutaj).

Kontakt

Biuro Projektu „Kierunek Kariera”
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
pl. Na Stawach 1
30-107 Kraków
tel. 12 619 84 55
e-mail: kariera@wup-krakow.pl
www.pociagdokariery.pl

 

Baner