Krościenko nad Dunajcem > Wiadomości > Górale pienińscy na start – razem możemy więcej

Górale pienińscy na start – razem możemy więcej

To tytuł projektu na który Gminne Centrum Kultury w Krościenku  otrzymało 8 tys. zł tj. 100 % dofinansowania w ramach programu „Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2018 rok.

Wniosek został opracowany przy współpracy gminy Krościenko, biura promocji i pracowników GCK  i złożony został w dniu  11 grudnia 2017 roku. Celem złożonego projektu  jest zachęcenie mieszkańców Gminy Krościenko nad Dunajcem do aktywnego uczestnictwa w rozwoju kultury w Pienińskiej Gminie, podejmowanie dialogów i podjęcie współpracy w zakresie inicjatyw lokalnych, oraz inspirowanie mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w realizacji nowych ciekawych inicjatyw kulturalnych.

Projekt na który GCK otrzymało dofinansowanie dotyczy  opracowania diagnozy społecznej, zbadanie potencjału i potrzeb kulturalnych oraz określenie współpracy z mieszkańcami Gminy. Zdaniem Wójta gminy będzie to owocować powstawaniem wspólnych inicjatyw które będą realizowane na rzecz społeczności lokalnej oraz przestrzeni publicznej. Poprzez realizacje diagnozy zamierzamy wzmocnić rolę GCK i stworzyć miejsce bardziej otwarte i wspólne dla wszystkich mieszkańców.

W ramach projektu  w czerwcu br. zostanie również ogłoszony  konkurs na inicjatywy społeczne  gdzie zostanie  wyłonionych od 3 d  7 organizacji pozarządowych. Wnioskodawca otrzyma kolejne środki finansowe od NCK  na realizacje najlepszych wydarzeń kulturalnych.

 

K.Kubik

Baner