Krościenko nad Dunajcem > Wiadomości > Jeżdżę z głową

Jeżdżę z głową

Gmina Krościenko nad Dunajcem po raz szósty realizuje projekt współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego pod nazwą „Jeżdżę z głową”. W programie uczestniczy 72 uczniów z 4 szkół podstawowych z terenu Gminy Krościenko n.D.
Projekt ma na celu przede wszystkim nabycie przez najmłodszych umiejętności i podstaw poprawnej techniki jazdy na nartach/snowboardzie, wzrost bezpieczeństwa młodych Małopolan poprzez edukację w zakresie bezpiecznego korzystania z tras i stoków narciarskich oraz nabycia nawyku jazdy w kasku, jak i poprawę kondycji i podniesienie ogólnej sprawności fizycznej uczniów małopolskich szkół podstawowych.
Zajęcia nauki jazdy na nartach/snowboardzie odbywają się na wyciągu narciarskim „Stajkowa” w Krościenku nad Dunajcem w postaci 8 jednodniowych wyjazdów. Jeden kurs nauki trwa 20 godzin. Zajęcia prowadzone są przez instruktorów, a dowóz na zajęcia odbywa się autobusem pod nadzorem dwóch opiekunów. Do przeprowadzenia zajęć wypożyczany jest sprzęt narciarski i snowboardowy wraz z kaskami.
Na realizację projektu Gmina otrzymała 10.900,00 zł z Województwa Małopolskiego. Wkład własny Gminy wynosi 12.680,00, wpłaty rodziców dzieci biorących udział w projekcie wynoszą 7.200,00 zł Całkowity koszt projektu opiewa na kwotę 30.780,00 zł.

 

Agata Sobkowiak
Kierownik ZEAS

Baner