Krościenko nad Dunajcem > Informacje samorządowe > Informacja kierownika GOPS

Informacja kierownika GOPS

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem informuje, że tutejszy Ośrodek od lutego 2018 r. rozpocznie realizację Projektu „Rozszerzenie zakresu wsparcia dla mieszkańców Gminy Krościenko nad Dunajcem”.

W ramach zadania zaplanowano między innymi wsparcie szkoleniowe dla osób tworzących Zespół Interdyscylinarny (pracownicy ośrodka pomocy społecznej, służby zdrowia, szkół i policji), mieszkańcy Gminy Krościenko nad Dunajcem będą mogli skorzystać bezpłatnie ze wsparcia specjalisty w zakresie pomocy osobom doświadczającym przemocy. Ponadto w ramach Projektu, osoby, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, mają możliwość uzyskania wsparcia w formie usług opiekuńczych. O zasadach przyznawania wsparcia w formie usług opiekuńczych i odpłatności informują pracownicy socjalni tutejszego Ośrodka.

Projekt będzie dofinansowany w 80% ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego w ramach zadania – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej. Całkowity koszt zadania: 36 980,00 zł.

 

 

Baner